0939 789 183

Gà Quay Jambon 2 trứng

  • 458 lượt xem sản phẩm
  • Giá Bán: 110,000 đ
  • Nhân thập cẩm gà quay jambon 2 trứng
  • Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Gà Quay Jambon 2 trứng

Gà Quay Jambon 2 trứng
Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá
0/0
Nhân thập cẩm gà quay jambon 2 trứng