0939 789 183

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021 

MÃ SỐ TÊN BÁNH LOẠI

TRỌNG LƯỢNG
(Gram)

GIÁ BÁN
(Vnđ)
AA Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay 2 Trứng 250 160.000
66 Gà Quay Jambon 2 Trứng 250 110.000
11 Thập Cẩm Đặc Biệt 2 Trứng 250 103.000
99 Hạt Sen 2 Trứng 250 95.000
77 Hạt Sen Lá Dứa 2 Trứng 250 95.000
22 Đậu Xanh 2 Trứng 250 85.000
33 Đậu Đen 2 Trứng 250 90.000
55 Khoai Môn  2 Trứng 250 90.000
88 Nhân Dừa 2 Trứng 250 85.000
X2 Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 250 95.000
M2 ĐB Nhân Mè Đen  2 Trứng 250 90.000
6 Gà Quay Jambon 1 Trứng 200 85.000
1 Thập Cẩm Đặc Biệt  1 Trứng 200 80.000
9 Hạt Sen 1 Trứng 200 75.000
7 Hạt Sen Lá Dứa 1 Trứng 200 75.000
2 Đậu Xanh  1 Trứng 200 65.000
3 Đậu Đen  1 Trứng 200 70.000
5 Khoai Môn  1 Trứng  200 70.000
8 Nhân Dừa 1 Trứng 200 65.000
X1 Hạt Sen Trà Xanh  1 Trứng 200 75.000
M1 ĐB Nhân Mè Đen 1 Trứng 200 70.000
O1 Nhân Thập Cẩm 0 Trứng 200 75.000
O9 Hạt Sen  0 Trứng 200 70.000
O2 Đậu Xanh  0 Trứng 200 60.000
O8 Nhân Dừa 0 Trứng 200 60.000
O3 Đậu Đen 0 Trứng 200 65.000
O5 Khoai Môn 0 Trứng 200 65.000
  Heo Nhỏ Nữa Trứng 120 50.000
  Heo Bầy  1 Trứng  450 180.000

Ngoài ra còn các COMBO bánh nhỏ:

Bánh Thuận Phong đang bán các COMBO bánh sau:

COMBO 1: hộp 9 bánh trung thu (90gram + nửa trứng/cái) giá 239k

COMBO 2: hộp 9 bánh lột da Hồng Kong (Bánh ngàn lớp) giá 199k

COMBO 3: hộp 4 bánh Pía 1 Trứng 200g/1 giá 199k

COMBO 4: hộp 4 bánh Pía 2 Trứng 250g/1 giá 220k

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
5/1
Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Tin mới nhất

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Ngày Đăng : 09-09-2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Ngày Đăng : 17-07-2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Ngày Đăng : 17-08-2020

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Ngày Đăng : 21-03-2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2019