0939 789 183

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

MÃ SỐ TÊN BÁNH/NHÂN LOẠI

TRỌNG LƯỢNG
(Gram)

GIÁ BÁN
(Vnđ)
AA Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay 2 Trứng 250 180.000
66 Gà Quay Jambon 2 Trứng 250 120.000
11 Thập Cẩm Đặc Biệt 2 Trứng 250 113.000
99 Hạt Sen Truyền Thống 2 Trứng 250 105.000
77 Hạt Sen Lá Dứa 2 Trứng 250 105.000
22 Đậu Xanh 2 Trứng 250 95.000
33 Đậu Đỏ  2 Trứng 250 100.000
55 Khoai Môn  2 Trứng 250 100.000
88 Nhân Dừa 2 Trứng 250 95.000
X2 Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 250 105.000
M2 ĐB Nhân Mè Đen  2 Trứng 250 100.000
6 Gà Quay Jambon 1 Trứng 200 95.000
1 Thập Cẩm Đặc Biệt  1 Trứng 200 90.000
9 Hạt Sen Truyền Thống 1 Trứng 200 85.000
7 Hạt Sen Lá Dứa 1 Trứng 200 85.000
2 Đậu Xanh  1 Trứng 200 75.000
3 Đậu Đen  1 Trứng 200 80.000
5 Khoai Môn  1 Trứng  200 80.000
8 Nhân Dừa 1 Trứng 200 75.000
X1 Hạt Sen Trà Xanh  1 Trứng 200 85.000
M1 ĐB Nhân Mè Đen 1 Trứng 200 80.000
O1 Nhân Thập Cẩm 0 Trứng 200 85.000
O9 Hạt Sen Truyền Thống  0 Trứng 200 80.000
O2 Đậu Xanh  0 Trứng 200 70.000
O8 Nhân Dừa 0 Trứng 200 70.000
O3 Đậu Đen 0 Trứng 200 75.000
O5 Khoai Môn 0 Trứng 200 75.000
  Heo Nhỏ Nữa Trứng 120 70.000
  Heo Bầy  1 Trứng  450 220.000
  COMBO HỘP 9 VỊ - 9 CÁI  1 Trứng/Cái 100gram/cái 290.000

Ngoài ra còn các COMBO bánh nhỏ:

Bánh Thuận Phong đang bán các COMBO bánh sau:

COMBO 1: hộp 9 bánh trung thu 9 vị (100gram + 1 trứng/cái) giá 290k

COMBO 2: hộp 9 bánh lột da Hồng Kong (Bánh ngàn lớp) giá 230k

COMBO 3: hộp 4 bánh Pía 1 Trứng 200g/1 giá 240k

COMBO 4: hộp 4 bánh Pía 2 Trứng 250g/1 giá 270k

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
5/1
Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2023

Tin mới nhất

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Ngày Đăng : 17-07-2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Ngày Đăng : 16-08-2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Ngày Đăng : 17-08-2020

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Ngày Đăng : 21-03-2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2022

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2021

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2020

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu Thuận Phong 2019

Bảng giá bánh trung thu lớn bán lẻ của cơ sở sản xuất bánh Thuận Phong 2019